Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om meer aantoonbaar invulling te geven aan het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij een aantal jaar geleden begonnen met een MVO nulmeting van de organisatie. Dit geeft weer waar onze verbeterpunten liggen op het gebied van verduurzaming. De eerste verbeterpunten worden al opgepakt, zoals het actief in gesprek gaan met belanghebbenden van de organisatie (stakeholders) en inzicht krijgen in het energieverbruik en de bijbehorende CO2 uitstoot. Dit laatste doen wij door gebruik te maken van de CO2 Prestatieladder norm.

Onderstaand vind u een overzicht van de (historische) rapportages en footprint analyses van de T. Pater Groep:

 

TOP